ROZVOJOVÉ KARTY PRO KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Naše karty Vám pomohou s ujasněním Vašeho budoucího směřování – objevením vlastního potenciálu, odhalením Vašich předností a silných stránek prostřednictvím různých typů inteligencí, stanovením hodnot, které jsou pro Vás v pracovním životě důležité.

Karty pro rozvoj nadání

Karty vzešly z rukou a hlav týmu odborníků organizace REGIO – Výzkumné a rozvojové centrum, kteří vyvinuli populární webovou aplikaci Regio Advisor pro odhalování potenciálu.

Objevíte svá nadání

Ujasníte si své budoucí
směřování

Odhalíte svůj žebříček
pracovních hodnot

Odhalíte svůj potenciál

Stanovíte si hodnoty,

které jsou pro vás důležité

Vše zvládnete kreativní

a zábavnou formou

Karty inteligencí

Karty jsou cestou jedince pro uvědomění si sebe sama a svých silných stránek. Ve spolupráci s odborníkem karty motivují jedince k rozvoji v oblastech, které jej zajímají, baví, je v nich dobrý. Přirozeným způsobem v lidech posilují sebevědomí.

CO V BALÍČKU NAJDETE

10 karet inteligencí

Podrobný návod pro práci s kartami

Cena za balíček karet inteligencí

Cena za balíček karet pracovních hodnot

Karty pracovních hodnot

Karty jsou pomůckou pro ujasnění vlastních očekávání od svého profesního směřování. Jedinec si prostřednictvím karet sestaví žebříček pracovních hodnot, jejichž naplňování ho dovede ke zvýšení spokojenosti v pracovním životě.

CO V BALÍČKU NAJDETE

38 karet pracovích hodnot

3 prázdné karty

Podrobný návod pro práci s kartami

Pro koho jsou karty vhodné?

Karty jsou určeny pro kariérové poradce, výchovné poradce, psychology, kouče, učitele
a ostatní, kteří se chtějí rozvíjet nebo pomáhat v rozvoji druhým.

Jednotlivci

Všichni, kteří chtějí lépe uplatnit svůj potenciál

Uvědomíte si vlastních přednosti, svůj hodnotový systém

Propojíte své pracovní hodnoty s budoucím (současným) povoláním

Vizualizace Vám pomůže ujasnit své silné stránky 

Můžete prioritizovat svá nadání a pracovní hodnoty

Pro školy (učitelé)

Učitelé, kteří chtějí vědomě rozvíjet potenciál svých žáků

Získáte přehled o silných stránkách žáků

Budete používat unikátní projektivní metodu práce s žáky

Povedete žáky k přemýšlení nad sebou

Získáte přehled o hodnotovém sytému žáků

Odborníci

Kariéroví, výchovní poradci, psychologové, koučové

Získáte rozvojovou pomůcku pro sebehodnocení klienta

Karty Vám pomohou stavět na přednostech klienta jeho další kariérní směřování

Získáte ucelený přehled o prioritách klienta

Můžete karty použít při rozvojovém koučování
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content