WORKSHOP PRÁCE S ROZVOJOVÝMI KARTAMI INTELIGENCÍ A KARTAMI PRACOVNÍCH HODNOT

Celodenní workshop je zaměřen na práci s kartami, které mají společný svůj projektivní charakter a možnost široké škály použití v různých kontextech a s různými cílovými skupinami. Využití pro ně najdete v kariérovém poradenství, individuálním poradenství a psychoterapii, ve skupinové intervenci ve školách a organizacích. Workshop probíhá interaktivní formou. Workshop je určen školním psychologům, výchovným poradcům, kariérovým poradcům, pedagogům, koučů a také studentům psychologie, pedagogiky, případně pracovníkům jiných profesí.

Karty inteligencí jsou cestou jedince pro uvědomění si sebe sama – uvědomění si vlastních předností a odhalení vlastních silných stránek prostřednictvím různých typů inteligencí. Ve spolupráci s odborníkem karty motivují jedince rozvíjet se v oblastech, které jej zajímají, baví, je v nich dobrý. Přirozeným způsobem v lidech posilují sebevědomí. Naučíme Vás používat karty pro odhalování nadání a silných stránek dětí i dospělých.
Karty pracovních hodnot jsou primárně určeny pro přemýšlení o pracovním životě jedince. Díky nim si uvědomí, jaké hodnoty jsou pro něj v pracovním nebo v osobním životě důležité. Jsou pomocníkem v ujasnění vlastních očekávání od povolání. Naučíme Vás používat karty pro zlepšení spokojenosti jedince v jeho pracovním prostředí.

Pro koho je workshop určený?

Workshop je určen školním psychologům, výchovným poradcům, kariérovým poradcům na školách, ředitelům škol, pedagogům.

Termíny

Termín

15.10.2019

29. 10. 2019

26. 11. 2019

Časová dotace

13:00 – 19:00

13:00 – 19:00

13:00 – 19:00

Určeno

určeno pro Magistrát města Ostravy

určeno pro MAP Kopřivnice

určeno pro MAP Kopřivnice

Cena

1 490 Kč*

1 490 Kč* 

1 490 Kč*

*pro studenty prezenčního Bc. a Mgr. studia 1290 Kč

Workshop Rozvojove karty

15.10.2019

13:00 – 19:00

určeno pro Magistrát města Ostravy

1 490 Kč*

Workshop Rozvojove karty

29. 10. 2019

13:00 – 19:00

určeno pro MAP Kopřivnice

1 490 Kč*

Workshop Rozvojove karty

26. 11. 2019

13:00 – 19:00

určeno pro MAP Kopřivnice

1 490 Kč*

*pro studenty prezenčního Bc. a Mgr. studia 1290 Kč

Místo konání všech workshopů

Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

místnost 205

Lektoři

Ing. Renáta Václavková, Ph.D.

Ing. Lucie Gajzlerová

Mgr. Martina Melarová