Centrum osobnostního a kariérového rozvoje - PORADNA

Naše poradna nabízí řešení pro ty z Vás, kteří hledají cestu svého dalšího rozvoje

O poradně

Již několik let se zabýváme rozvojem nadání a kreativity. Věříme, že každý má své nadání. Cílem poradny je pomoci lidem nalézt vlastní potenciál a postavit na něm svou budoucnost. Naši systematickou práci opíráme o koncept teorie mnohonásobné inteligence profesora Howarda Gardnera a celé škály odborných i motivačních metod.

Kdo má do poradny dveře otevřené?

najdi-se

Žáci/studenti

kam-smeruji@2x

Dospělí

poradci@2x

Kariéroví a výchovní poradci, učitelé, kouči

Nabídka poradny

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pro žáky/studenty základních a středních škol, dospělé

 • poskytujeme komplexní  individuální poradenství
 • objevujeme silné stránky a nadání
  jedince
 • nastavujeme žebříček pracovních
  hodnot
 • plánujeme akční kroky dalšího
  rozvoje

PODPORA ŠKOLÁM

Pro kariérové poradce na školách

 • poskytujeme Stabilní program k
  rozvoji profesní dráhy žáků
 • poskytujeme unikátní pomůcky pro kariérové poradenství a osobnostní rozvoj
 • poskytujeme vzdělávání školských  kariérových poradců
 • aktivně síťujeme školské kariérové poradce

WORSHOPY A POMŮCKY

Pro kariérové poradce/kouče/učitele

 • poskytujeme workshop k práci s   aplikací Regio Advisorem
 • pořádáme workshop zaměřený na
  práci s kartami
 • poskytujeme unikátní pomůcky pro kariérové poradenství a osobnostní rozvoj

 

Individuální poradenství

Společně se zaměříme na odhalování Vašeho nadání, na rozvoj v oblastech, které Vás baví, pro které máte předpoklady.

Pomůžeme Vás uvědomit si sebe sama a stavět na tom Váš budoucí rozvoj. Budeme s Vámi hledat možnosti při výběru vhodného studia nebo profesního či životního zaměření.

najdi-se

Koncept pro žáky a studenty

NAJDI SE

Vhodné pro žáky a studenty základních a středních škol.

sezeni-icon@2x

5 sezení

schuzka-icon@2x

60 min / schůzka

Celková cena konceptu je  4500 Kč

Jednotlivé moduly lze realizovat samostatně (900,- Kč/ 60 min)

kam-smeruji@2x

Koncept pro dospělé

KAM SMĚŘUJI

Vhodné pro dospělé jakéhokoli věku.


sezeni-icon@2x

5 sezení

schuzka-icon@2x

90 min / schůzka

Celková cena konceptu je 7000 Kč

Jednotlivé moduly lze realizovat samostatně (1500,- Kč/ 90 min)

JAK TO PROBÍHÁ?

Koncept setkání

 • Počet i obsah setkání je možné upravit dle Vaší individuální potřeby. 
 • V případě zájmu je možný u nezletilého dítěte doprovod zákonného zástupce. 
 • Neposkytujeme psychoterapeutické poradenství.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • První setkání
  Odhalování nadání, silných stránek a kariérových oblastí
SKOLA (1)

Podpora školám

V naší poradně zavádíme kariérové poradenství do škol pomocí následujících nástrojů – nastavujeme stabilní program k rozvoji profesní dráhy žáků, poskytujeme webovou aplikaci Regio Advisor, rozvojové karty, vzděláváme školské kariérové poradce.

Máte zájem o služby v rámci nabídky Podpora školám?

V programu jsou pro každý ročník od první do deváté třídy základní školy nastaveny aktivity, pomocí kterých se rozvíjí téma kariéra žáků. Díky zavedení programu budete na Vaší škole kariérové poradenství poskytovat systematicky a účelně napříč všemi ročníky.

Nabízíme metodické pomůcky pro kariérové poradenství pro práci při rozvoji nadání a správném rozvoji silných stránek žáků – webovou aplikaci Regio Advisor a Karty inteligencí a Karty pracovních hodnot.

Vzdělávací kurz je zaměřen na odhalování nadání/silných stránek u žáků, koučování, pro vedení individuálního rozhovoru s žáky na škole.

Fill 1@2x

Workshopy

Vyvíjíme vlastní moderní pomůcky pro kariérové poradenství – webová aplikace Regio Advisor , karty pracovních hodnot a karty inteligencí , které používají kariéroví poradci, koučové, učitelé, lektoři apod.

Poskytujeme proškolení kariérových poradců k práci s Regio Advisorem. Pořádáme workshopy/školení zaměřené na práci s kartami pro kariérní poradce / školní psychology / pedagogy /kouče/učitele.

LOGO
WORKSHOP K APLIKACI REGIO ADVISOR

Celodenní workshop je zaměřen na seznámení se s aplikací Regio Advisor a nastavení parametru zavedení aplikace do škol k aktivnímu využívání. Workshop probíhá interaktivní formou. 

WORKSHOP PRÁCE S ROZVOJOVÝMI KARTAMI INTELIGENCÍ A KARTAMI PRACOVNÍCH HODNOT

Celodenní workshop je zaměřen na práci s kartami, které mají společný svůj projektivní charakter a možnost široké škály použití v různých kontextech a s různými cílovými skupinami.

karty-v-png

Storno podmínky zde